Hakkında

Balkanlar’da, Anadolu’da ve Kürdistan’da -esasında dünyanın herhangi bir yerinde- komünizmin filizlendiği anı saptamak pek mümkün gözükmüyor. Bu anı, ezilenlere yönelik şiddete karşı gelişen, bilinen veya bilinmeyen, yenik veya muzaffer, saldırgan veya savunmacı ilk örgütlenme girişimiyle eş zamanlı sayabiliriz. Dolayısıyla başlangıç için sabit bir zamanı tespit etmek imkansız olsa da komünizmin mevcudiyeti şüphe götürmez. Ezme-ezilme ilişkisi varsa komünizm de mutlaka vardır.

Bir komünist akım olarak doğmuş, bilimselliği, felsefesi ve politik üretkenliği sayesinde kendi çağını hem ileriye hem de geriye doğru aşan bir bütünsel yapı olarak Marksizm için başlangıç ve yoğunlaşma momentleri pekala saptanabilir. Üzerinde faaliyet yürüttüğü topraklar için, 1935’te Hikmet Kıvılcımlı tarafından kurulan Marksizm Bibliyoteği‘nin Marksist-Leninist dünya görüşü açısından başlangıç anı sayılamayacaksa da ciddi bir yoğunlaşma girişimi olduğunu düşünüyoruz. Marksist külliyata ait çevirilerin, parti metinlerinin, grev bildirileri ile politik tahlillerin basıldığı ve derlendiği bu devrimci kütüphanenin ismini canlandırmak adına emek vermek gerekiyor.

Her kuşak ve girişim biricik olduğuna inanır. Buna inandığı ölçüde varlık bulur ancak böyle devam ederse hatıraların bilindik mirası, çözülme laneti-, gelip o kuşağı da elbet bulur. Eski kuşakların birikimiyle kurulacak bir rabıta gelenekçilik ve grupçuluktan kaçındığı kadarıyla besleyici, kendini düz devamcı saymadığı ölçüde yenilikçi, eleştirel bir sahiplenmeyi becerdiği noktada çağa uygun ve canlı bir devrimciliği inşa edecektir.

Marksizm Bibliyoteği, eski kuşak Marksizmle böyle bir ilşkilenmenin, mevcutu anlayabilmenin ve geleceği militan bir teori ışığında kurabilmenin yeri olmayı hedeflemektedir.

Marksizm Bibliyoteği, isminin ilan edildiği andan günümüze kadar devam eden süreç boyunca adının ideolojisinin uzandığı Sovyet, Çin, Yugoslavya ve Latin Amerika devrimlerine değecektir. Böyle bir bakışın ideolojik yerelleşme anlayışı da 1971 devrimci kopuşu ve onun sayesinde şekillenerek olgunlaşan militan teori üzerinden yeniden üretilecektir. 

Fikir bölümünde Marksizmin teorik yarılmalarına, sorunlarına ve ayrımlarına ilişkin yazılara yer verilecektir. Güncel kısmında politikanın olasılıkları yoklanmaya çalışılacak, Penceler bölümünde ise tartışmalı ve netameli konularla temas kurulacaktır. Tarih bölümü mücadelenin geçmişine odaklanırken, Bellek Türkiye Devrimci Hareketi’nin külliyatına yoğunlaşacaktır.

Marksizm Bibliyoteği’nin yolu Marksizm tarafından açılmıştır; ışığı parlak ateşiyle göz kamaştırıp hızlıca sönüverenlerden, zemini ise muarız ideolojilerin rüzgarıyla ufalananlardan değildir. Nihayet, sonuçta bu yol yine Marksizm tarafından sınırlandırılacaktır.