//

21. yüzyılın eşiğinde dünya ve Türkiye – Devrimci Hareket

ÖDP sürecine katılmayan Dev-Yol kökenli gruplar Devrimciler çalışması adında bir faaliyet yürüttüler. Devrimci Hareket 1997 yılında yayın hayatına başladı ve zaman zaman Dev-Yol ismini kullandı. derginin ilk sayısında yer alan “21. Yüzyılın Eşiğinde Dünya ve Türkiye” başlıklı makalede hareketin temel izlekleri anlaşılabilmektedir.

Faşizme Karşı Devrimci Hareket – Sayı 1