//

Devrimci proletaryanın nihai amacı – Halkın Yolu

12 Mart askeri muhtırasından sonra THKP-C ML adıyla anılan grup 1977 yılından itibaren Halkın Yolu dergisini çıkarmaya başladı. Hareketin temel yönelimlerini açıklaması açısından “Devrimci Proletaryanın Nihai Amacı” başlıklı makalenin yer aldığı ilk sayıyı paylaşıyoruz.

Halkın Yolu 1. Sayı