//

Devrimci Yol Bildirge

Nisan 1977 tarihli bu bildirge Türkiye’nin en kitlesel devrimci örgütü olan Dev-Yol’un çıkış metnidir. Bu metinde Türkiye solunun geçmişi ile güncel hali, devrimci hareketin birliği ve partileşme meseleleri ele alınmıştır.

Devrimci Yol Bildirge