//

Dün, dün değildir – Orak Çekiç

THKO kökenli örgütler olan TDKP, Emeğin Birliği ve Halkın Kurtuluşu hareketleri arasında yaşanan tartışmaların üzerine, özellikle de TDKP kuruluşu sırasında bir grup devrimci, Devrimci Proletarya adı altında çalışma yürütmeye başladı. Daha sonra TİKB(Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği) adını alacak olan örgütün Orak Çekiç ve İhtilalci Komünist isimli yayın organı bulunmaktadır.

Hareketin tarihsel kökenlerine odaklanan “Dün, dün değildir” isimli makale, Ocak-Şubat 1990 tarihli Orak-Çekiç’in 67. sayısında yer alıyor. Ayrıca hareketin ilk programı sayılabilecek 1979 tarihli metin paylaşılmıştır.

Orak Çekiç 67. Sayı

TİKB Program ve Tüzük