//

Kurtuluş’un yol ayrımı

Aşağıdaki broşürün basım tarihi Aralık 2009 olsa da, metin Kurtuluş Hareketi’nin 1976’dan 1990’lara kadar olan tarihini ele almaktadır. Kurtuluş Hareketi 1976 yılında Yol Ayrımı adında bir broşür yayınlayarak adını duyurdu. Hareketin yayını ise Kurtuluş Sosyalist Dergi‘ydi. Hareketin çekirdek kadrosu THKP-C kökenlidir.

Harekete göre 71 devrimciliği kendi sağından meden umma anlayışına son vermiş ve proletaryanın kendi silahlı gücünü yaratmak doğrultusunda mücadele etmiştir. Fakat THKP-C’yi “kitle bağlarını ge­liştirmek suretiyle, sıcak mücadeleyi adım adım bunun üzerine inşa etmek yerine, kitlelerden kopuk bir silahlı mücadeleyi” seçtiği için eleştiriyorlardı. “Öncü savaşı anlayışı”, “sınıf savaşını salt silahlı mücadeleye”; silahlı müca­deleyi de “bir avuç proleter devrimcisinin oligarşi ile savaşma” indirgemişti. Oysa “silahlı mücadele” için “uzun bir hazırlık dönemi” gerekliydi.

Kurtuluş’un Yol Ayrımı