//

Proletarya sosyalizminin devrimci direnişçi hattı

Hikmet Kıvılcımlı’nın görüşleri etrafında 1974 (Bazı kaynaklarda 1976) yılında kurulan Sosyalist Vatan Partisi kendi içinde bir dizi tartışma yaşadı. Türkiye devrimi için şiddet politikasına dayalı mücadele anlayışının gerekli olduğunu savunan kanat, 1990 yılından itibaren Direniş isimli bir dergi çıkarmaya başladı. Teorik yayının ismi ise Çağdaş Yol idi.

Direniş Dergisinin politik açıdan verimli makalelerinin bulunduğu ilk sayı ile 29. ve 30. sayısını paylaşıyoruz. Ayrıca aşağıda hareketin TKP-K isimli parti adıyla yayınlanan kongre kararları ve program metninin yer aldığı Yol dergisinin ilk sayısı yer almaktadır.

Direniş 1. Sayı

Direniş 29. Sayı

Direniş 30. Sayı

Yol 1. Sayı