//

Türkiye devriminin acil sorunları

Türkiye Devriminin Acil Sorunları kamuoyunda “Acilciler” olarak bilinen THKP-C/HDÖ’nün Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi kavrayışını sistemli olarak ortaya koyan ilk teorik metindir. Metin, 1974-75’de kaleme alınmıştır ve ilk baskısı Ağustos 1975 tarihlidir.

Acilciler, 1970 sonrasında emperyalizmin IV. Bunalım Dönemi’nin başladığını, Türkiye’nin emperyalizmin yeni sömürgesi olduğunu ve egemen sınıfların oligarşik bir ittifak oluşturduğunu kabul ederek; devletin “sömürge tipi faşist” bir karakter taşıdığı saptamasını yapıyorlardı. Acilciler, PASS’ı uygulamak için asgari bir örgütlülüğün yeterli olduğunu, öncü savaşının THKP-C’nin kaldığı yerden sürdürülmesi gerektiğini savunuyorlardı. Türkiye’nin emperyalizmin yeni sömürgesi olması nedeniyle Kürdistanı sömürgeleştiremediğini, Kürt ulusal sorununun yeni sömürgecilik siyasetinin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini belirtiyorlardı.

Ayrıca 1977 tarihli İstanbul örgütünün kaleme aldığı halka açık bir bildiride örgütün askeri eylemlerinden bahsedilmiştir.

Türkiye Devriminin Acil Sorunları

Savaş Devam Edecektir, Oligarşi Ezilecektir