//

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Program ve Tüzük

1961 yılında sendikacıların girişimiyle kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP), aydınların ve işçilerin de katılmasıyla örgütsel açıdan hızla büyüdü. parti 1965 seçimlerinde meclise 15 vekil gönderebildi. Türkiye İşçi Partisi, 71 devrimci kopuşuyla şekillenen örgütsel ayrımların hepsinin birden köken aldığı, bu ayrımların tartışmalarının yapıldığı ortak mecra işlevi gördü. Aşağıda TİP’in 1964 tarihli parti programı ve tüzüğü yer almaktadır.

Türkiye İşçi Partisi Program

Türkiye İşçi Partisi Tüzük