//

Türkiye Komünist Partisi Programı – Ürün Yayınları

TKP ismi, sadece cumhuriyet tarihi boyunca değil “Kurtuluş Savaşı” denilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önceki yıllarda dahi ihtilaf konusu olmuştur. Devletli, devrimci veya pragmatik birçok grup bu TKP ismi üzerinde hak iddia etmiştir. Buna rağmen 70’li yıllar boyunca bu isim SSCB odaklı politika yapan ve Ürün Yayınları, İlerici Gençlik Derneği, Bizim Radyo ve Atılım gazetesi adıyla faaliyet yürütenlerle özdeşleşmiştir.

TKP Program – Ürün Yayınları