//

Üç dünya teorisi karşı devrimci bir teoridir – Partizan

İbrahim Kaypakkaya’nın görüşlerini devam ettiren çok sayıda örgüt mevcuttur. Bir kısmının TKP-ML ismini kullandığı hatta bu isimde yer alan işaretlerden olan – ile / ifadelerinin dahi örgütsel ayrımlara işaret ettiği çok sayıda fraksiyon farkı bulunmaktadır. Partizan dergisi bir ortak ad olagelmiştir. partizan dergisinin ilk sayısı aşağıda paylaşılmıştır.

Partizan 1. Sayı