//

Yeni Ekimler için

TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Parti) içinde yaşanan tartışma ardından TDKP-Leninist ismiyle örgütlenen kanat Ekim adlı bir yayın çıkarmaya başladı. Bu yapı daha sonra TKİP’e (Türkiye Komünist İşçi Partisi) evrildi. Aşağıda Ekim adlı yayının ilk sayısı ve Mart 1991 tarihli Ekim I. Genel Konferansı Bildirgesi yer almaktadır.

Ekim 1. Sayı

Ekim I. Genel Konferansı Bildirisi