/

Hikmet Kıvılcımlı Arşivi

Hikmet Kıvılcımlı’nın kitapları, çevirileri ve makaleleri çok zor şartlarda kaleme alınmıştır. Kıvılcımlı ya hapishanededir, ya da dışarıda ve takip altında! Kıvılcımlı kalem bulduğunda, eline ne geçerse, sigara paketi, gazete, kağıt veya bez, aklındakileri yazıya döktüğünden söz eder. İş yazmakla da bitmez, onların güvenli yerlere ulaştırılması ve yayımlanması da bir o kadar güç olmuştur.

Hikmet Kıvılcımlı’nın kitapları, çevirileri ve makaleleri çok zor şartlarda kaleme alınmıştır. Kıvılcımlı ya hapishanededir, ya da dışarıda ve takip altında! Kıvılcımlı kalem bulduğunda, eline ne geçerse, sigara paketi, gazete, kağıt veya bez, aklındakileri yazıya döktüğünden söz eder. İş yazmakla da bitmez, onların güvenli yerlere ulaştırılması ve yayımlanması da bir o kadar güç olmuştur.

1960’larda yazmak ve yayınlamak görece rahat hale gelmişse de, Kıvılcımlı’nın ölümünden sonraki süreç en az onun bu eserleri yazdığı dönem kadar zordur. 12 Mart’ın yarattığı iklim 30’ları, 40’ları ve 50’leri hiç aratmamıştır. Kıvılcımlı’nın külliyatının heyecanlı bir yolculukla parça parça yurtdışına çıkarıldığı biliniyor. Sonrasında da bin bir güçlükle muhafaza edildiği ve Osmanlıca’dan Türkçeleştirildiği de ayrıca vurgulanmalıdır. Yani aşağıda e-kitap şeklinde yer alan içeriklerin mazisi derindir. Bu konuda Fuat Fegan ve Latife Fegan’ın isimlerini anmak zorunludur; yine devasa bir yığınak olan külliyatı derleyip toparlayan Demir Küçükaydın, Sadık Göksu, Ahmet Kale ve sayısız “doktorcuyu” da. Derleniş Yayınları, Tarihsel Maddecilik Yayınları, Bibliyotek Yayınları, Yol Yayınları, Sosyal İnsan Yayınları emekçileri de ilk elden hakları teslim edilmesi gerekenlerdir.

E-Kitapların en derli toplu dijital hali Demir Küçükaydın’ın girişimiyle kurulan Köxüz Yayınları’na aittir. Halihazırda Kıvılcımlı Külliyatı, Hollanda’da yer alan Sosyal Tarih Enstitüsü’nde muhafaza edilmektedir ve büyük bölümü online erişime açıktır.

Aşağıda ilk olarak Köxüz’ün dijital Kıvılcımlı arşivi, sonrasında ise Tüstav’ın içerikleri yer almaktadır.

Köxüz Yayınları Arşivi

TÜSTAV Yayınları Arşivi